Organizing Committee

Konstantinos Moustakas, National Technical University of Athens, Head of the Organizing Committee

Olga Skiadi, EDSNA

Athena Bourka, EPTA SA

Sofia Giannaki, Municipality of Athens

Nikolaos Thymakis, Municipality of Kifissia

Christos Venetis, EPTA SA

Theodoros Zarmpoutis, EDSNA

Aggelos Sotiropoulos, National Technical University of Athens

Dimitris Xevgenos, National Technical University of Athens